gallery/google-plusw
gallery/facebook1w

Thermo-dom

twitter Thermo-Dom
gallery/logoč1m

   PASÍVNY DOM   je dom, ktorý je energeticky úspornejší ako  nízkoenergetický dom. V zime aj v lete poskytuje vysokú kvalitu vnútorného prostredia a súčasne umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie a prevádzku vôbec.    

V podstatne menšej miere využíva konvenčné vykurovanie či klimatizáciu, má ročnú (s)potrebu tepla na kúrenie desaťkrát menšiu než majú bežné stavby, teda do 15kWh na m² úžitkovej plochy (/rok) počítanej podľa metodiky PHPP /vo fáze návhu a projektu sa počíta v PHVP/  Pasívne domy zároveň spĺňajú niekoľko ďaľších kritérií ( obvod R > 10, tesnosť n50<0,6 h−1 a potreba primárnej energie <120 kWh/m²a) .

Pasívny dom

  JE VIAC MOŽNOSTÍ, ako tieto hodnoty dosiahnuť a my volíme riešenia rentabilné, čo najmenej ovplyvňujúce bežný život a celoživotné návyky, vyžadujúce minimálny servis a minimum znalostí a času zo strany uživateľa. Naše domy majú oproti iným pasívnym domom skutočne značne nižšie vstupné náklady, obmedzenia v užívaní sú minimálne a využívame len nutné minimum elektronicky riadených procesov, centrálnych systémov a podobne. 

    NAŠE DOMY   majú pomerne jednoduché tvary obvodového plášťa  /tvar strechy na energetickú náročnosť nemá žiaden vplyv/, kompaktný a neprievzdušný obvodový plášť, úplne minimalizované tepelné mosty, dobre zateplené základy, podlahy a stropy, kvalitné okná s tienením /ich orientáciu sa snažíme optimalizovať/, footovoltaika, rekuperácia a solárny systém na ohrev vody sú jediné zložitejšie systémy, ktoré v našich pasívnych domoch využívame.

Domy staviame systémom Thermomur - debniaca tvarovka celkovej hrúbky 35 cm, parametre pasívneho domu dosahujeme použítím dodatočnej izolácie totožných parametrov.

V obvodovom murive je použitý výhradne polystyrén s deklarovaným súčiniteľom vodivosti  λ   = 0,030.

Reálny súčiniteľ vodivosti vďaka nenasiakavosti ploystyrénu /maximálne 4%/ nebude nikdy vyšší ako   λ   = 0,031.

Celkový tepelný odpor tepelnej izolácie obvodu : R=d : λ     R = 0,35 : 0,031 R = 11,290

Celkový tepelný odpor obvodového múru R = 11,406

V našich domoch je celoročne veľmi príjemná teplota. Pre opimálne využitie tepelných ziskov je vhodné každý projekt upravit na konkrétny pozemok, alebo naprojektovať individuálne na zákazku. V oboch prípadoch má zákazník možnosť vzhľad a usporiadanie domu v maximálnej miere prispôsobiť pozemku, okolitej zástavbe a vlastnému vkusu. Tieto sužby ponúkame bez akéhokoľvek cenového navýšenia. Na bežnú prevádzku nie sú potrebné žiadne špeciálne znalosti a vstupné náklady sú prijateľné, prevádzkové náklady minimálne, minimálna je tiež potreba servisu, údržby a najmä minimálne riziko závad zariadení.

  Všetky domy majú potrebu tepla na kúrenie počítanú v programe PHVP - tento program počíta dom bez ohľadu na na miestne klimatické pomery /tieto výsledky sú uvedené pri každom dome v ponuke/ - je teda pravdepodobné, že hodnoty počítané na reálny dom osadený na konkrétnom pozemku sa budú líšiť - v Bratislave budú mať všetky domy pri optimálnom osadení na pozemku vypočítanú ročnú potrebu tepla do 15 kWh/m2, v Poprade niektoré túto hodnotu presiahnu.

Všetky domy sú zhotovované v pasívnom štandarte -  obvod R > 10, tesnosť n50<0,6 h−1. Vo výpočte PHPP dosiahnu domy označené V maximálnu potrebu tepla do 15 kWh/m2 pri nezatienenej južnej fasáde a ideálnej orientácii okien všade v SR, domy označené len v určitých oblastiach SR. Platí, že čím zložitejší je tvar domu, menšia plocha domu a orientácia okien menej zohľadňujúca tepelné zisky, tým vyššia potreba tepla na kúrenie bude vypočítaná. Rovnako poschodová budava má podstatne nižšiu spotrebu tepla, než prízemna. Samozrejme reálna potreba tepla sa čiastočne vykompenzuje vlastnou fotovoltaickou elektrárňou, ktorá bude z časti pokrývať vlastnú spotrebu energie. Fotovoltaická zostava už je zahrnutá v cene domu. 

Nakoľko rozdiel 1kWh/m2 pri úžitkovej ploche domu 100m2 predstavuje reálne  sumu 12,42 eura/rok, nie je ekonomickou nutnosťou tvar domu za každú cenu zredukovat na kocku, alebo kváder a všetky okná otočiť na juh... . Treba si zvoliť dom, ktorý bude šetriť spotrebu energii, ale zároveń Vám bude vyhovovať z funkčného aj estetického hľadiska. 

 

poznámka - metodika výpočtu energetickej náročnost budov PHPP je iná, ako metodika pri energetickej certifikácii ECB.

Aj výsledky sa preto líšia.

Detail napojenia strechy v pasívnom dome
Detail napojenia Základov v pasívnom dome

  TEPELNÉ MOSTY  sú pri našom systéme minimalizovamé.

 

Viď obrázky nakritickejších detailov : 

  Každý dom ponúkame v troch cenových variantách :

 

"NA  KĽÚČ" - komplet dom so všetkým vybavenim v štandarte - v štandartných cenách, bežné značky - určené pre zákazníka, ktorý nemá špeciálne požiadavky na vybavenie a design, vyberie si z dvoch-troch bežných variant /obklady,dvere,podlahy..., ale chce všetko od jednej spoločnosti, bez nutnosti vôbec komunikovať s niekym iným.

 

"HOLODOM ŠTANDART" - dom bez obkladov, dlažieb, maľoviek, interiérových dverí, plávajúcej podlahy - určené pre šikovného zákazníka, ktorý si tieto koncové práce dokáže urobiť svojpomocne a tým ušetrí časť financii.  

 

"HOLODOM KOMFORT" - dom bez obkladov, dlažieb, ineriérových omietok, int. dverí, plávajúcej podlahy - všetko je prichystané na dosiahnutie požadovaného konečného vzhľadu interiéru a exteriéru. S externými dodávateľmi dokončovacích prác vieme spolupracovať a všetko prichystať presne podľa požiadaviek od začiatku výstavby, nedôjde k prerábkam ani nezrovnalostiam, ktoré by musel zákazník riešiť. Ceny a presné vybavenie je možné dohodnúť hneď v projektovom riešení domu. Holodom v tejto variante je celkove viac orientovaný na výsledný estetický efekt interiéru a exteriéru. Táto varianta je určená pre náročnejšieho klienta.